Tokyo Edogawa Komatsugawa list

Tokyo Edogawa Komatsugawa list

results 3 buildings

select conditions

 • CATEGORY
 • STATION WALK
  • click
 • RENT
  • click
 • INITIAL COST
  • click
 • AGE
  • click
 • LAYOUT
  • click
 • FLOOR
  • click
 • AREA
  • click
 • FEATURES / FACILITIES
 • LATEST

Tokyo Edogawa Komatsugawa list

/ show 1 - 3 buildings

Kosha Tower Komatsugawa

 • JKK
 • NO KEY MONEY
Address Komatsugawa Edogawa Tokyo1-2-3
Traffic
Rent ¥103,700~176,700
Common ¥0
Age 1993 / 3
Features / Facilities

Kosha Heim Komatsugawa 1chome

 • JKK
 • NO KEY MONEY
Address Komatsugawa Edogawa Tokyo1-2-2
Traffic
Rent ¥103,300~137,500
Common ¥0
Age 1988 / 12
Features / Facilities

Tomin Heim Komatsugawa

 • JKK
 • NO KEY MONEY
Address Komatsugawa Edogawa Tokyo1-2-4
Traffic
Rent ¥105,400~178,900
Common ¥0
Age 1995 / 11
Features / Facilities

/ show 1 - 3 buildings